الجمعة، جمادى الأولى ٢٠، ١٤٣٠

WEB PAS KAWASAN YANG PALING POPULAR


Sepanjang pemerhatian saya kepada laman web Pemuda PAS, saya dapati laman web Pemuda PAS Gombak adalah laman web Pemuda kawasan yang paling aktif memaparkan berita-berita terkini tempatan, laporan-laporan aktiviti Pemuda PAS kawasan dan info-info tambahan yang lain. Semoga Pemuda PAS gombak terus aktif dan dinamik di dalam menyampaikan maklumat-maklumat kegiatan organisasi dan isu terkini kepada Massa.

layari blog - dewan pemuda PAS GOMBAK di dppkgombak.blogspot.com

BAHAYA FAHAMAN SYIAH


Fahaman Syiah

Sumber Daripada Pusat Islam

http://www.islam. gov.my/ppi/ Syiah.html

ISI AJARAN :


A. Penyelewengan Dari Sudut Akidah
Imam adalah ma'sum.
Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan.
Berpura-pura.
Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah SWT
Menghalalkan nikah Mut'ah.
Khalifah diwasiatkan secara Nas.
Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia.
Muhamad bin Hassan al-Askari ialah Imam Mahdi ali-Muntazar.
Mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW
Menambah kalimah syahadah.
Menolak hadith yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadith Mutawatir.
B. Penyelewengan dari Sudut Syariat
Menolak Ijmak Ulama.
Menolak Qias.
Mengamalkan Nikah Mut'ah.
Menolak 'aul dan mendahulukan Qurabah dari Asobah dalam masalah Pusaka.
Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut adalah musuh Allah.
Hanya Ali menghimpun al-Quran dengan sempurna.
C. Pelbagai Penyelewengan Umum
Menziarahi kubur Saidina Hussain, ganjaran syurga.
Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram.
Menghina Abu Bakar dan Umar serta dua orang isteri Nabi SAW iaitu Saidatina Aishah dan Hafsah.
Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua hal.
Sembahyang Dhuha adalah haram.
Menetapkan prinsip khumus sebagai kadar zakat.
Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas.
Islam bukan syarat wajib haji.
Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya.
TARIKH MUNCUL: 1979
TEMPAT BERKEMBANG: Selangor, Wilayah Persekutuan K.L., Kelantan, Johor, Perak dan Melaka.
TINDAKAN/HUKUMAN:
(a) Difatwakan oleh 5 buah negeri:
Selangor: 19 Januari 1998
No. Warta: Sel. P.U. 10
Tarikh Warta: 24.9.98
Negeri Sembilan: 12 Mac 1998
No. Warta: N.S. P.U. 5
Tarikh Warta: -
P. Pinang: 16 Januari 1997
No. Warta: Pg. P.U.I.
Tarikh Warta: -
W.Persekutuan: 3 April 1997
No. Warta: W.P. PU(B) 106
Tarikh Warta: 27 Julai 1997
Terengganu: 25 September 1997
No. Warta: PUN Tr. (142)
Tarikh Warta: 25 Sept. 97
(b) Majlis Penjelasan Akidah telah diadakan di Kuala Lumpur, Johor dan Perak 1997 tahun 1999. Kursus Pemurnian Akidah kepada Kader Syiah pada Ogos 1998 di Kemunting Perak.

Mengapa Kita Wajib Menolak Syi’ah

http://bahaya- syirik.blogspot. com/2007/ 10/038-mengapa- kita-wajib- menolak-syiah. html

Definisi (شِيْعَة) Syiah Dan Tasyayyu' (تَشَيُّع)

Dari segi etimologis (bahasa), Syiah bererti "Para Pengikut, Penyokong, Pendukung atau Pembela". Contohnya: Syiah Ali, bermaksud satu kelompok yang berupa "Penyokong, pendokong atau pembela Ali". Menurut Terminologi (istilah) syara, Syiah bermaksud "Sesiapa yang mengangkat kepimpinan Ali radiallahu 'anhu dan anak-anaknya". Dan apabila disebut si Fulan itu Syiah maka dia menganut atau berfahaman Syiah.

Tasyayyu' (التشيع) pula menurut keterangan Syeikh al-Mufid ialah[1]:

التشيع لغة : هوالاتباع على وجه التدين والولاء للمتبوع علىالاخلاص

.

"Tasyayyu' menurut etimologi adalah sikap mengikut yang didasari agama dan mengangkat orang yang diikuti dengan ikhlas".[2]

Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman kalimah syiah dalam erti faktual suatu kelompok atau fahaman belum wujud dan belum terbentuk. Tetapi kelompok ini lahir ketika terjadinya pertikaian dan peperangan antara Syiah (penyokong) Ali dan Syiah Muawiyah. Hanya kelompok Syiah di waktu itu kesemua mereka berfahaman Ahli Sunnah wal-Jamaah.

Abdullah Bin Saba' (Si Munafik)

Abdulah bin Saba' adalah seorang pendita Yahudi dari Yaman. Berpura-pura masuk Islam (secara nifak) di zaman Khalifah 'Uthman bin Affan radiallahu 'anhu. Dialah pereka ajaran Syiah yang ekstrem yang menjadi punca bersemaraknya perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam terutama dalam kelompok Syiah itu sendiri. Abdullah bin Saba' pernah berkata yang ditujukan kepada Khalifah Ali radiallahu 'anhu: "Engkaulah Allah".[3] Maka Ali mengisytiharkan bunuh terhadap Abdullah bin Saba' tetapi ditegah oleh Ibn Abbas. Penyokong Ali membuangnya ke Madain (Ibu Negeri Iran lama).

Abdullah bin Saba' adalah orang pertama mengkafirkan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman dan tidak mengiktiraf kekhalifahan kecuali hanya dari kalangan Ahli Bait".[4] Seorang ulama Syiah Muhammad Husin al-Zain pernah memperkatakan tentang Abdullah bin Saba':

"Abdullah bin Saba' mengeluarkan qaul (yang sesat), mengajarkan fahaman yang ghalu (keterlaluan) ..... dan perbuatannya sangat melampaui batas".[5]

Saad bin Abdullah al-Qumy seorang ulama, pemimpin serta ahli hukum Syiah yang lahir pada 229H mengakui wujudnya Abdullah bin Saba'. Beliau menyebut beberapa nama orang yang berkonspirasi yang digelar sebagai Saba'iyah. Menurut beliau lagi bahawa komplot Saba'iyah adalah firqah pertama dalam Islam yang mengeluarkan perkatan-perkataan yang ghalu (keterlaluan) .

Saad bin Abdullah al-Qumy ulama besar Syiah yang masyhur ini telah memastikan bahawa Abdullah bin Saba' adalah orang yang mengeluarkan perkataan dan menampakkan dirinya mengecam dan menentang Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman radiallahu anhum serta tidak mengiktiraf kekhalifahan mereka.[6]

Pegangan Syiah Imamiyah yang ada sekarang adalah berasaskan ideologi dan doktrin sesat Abdullah bin Saba'. Fahaman ini disampaikan (dipelihara) dalam bentuk riwayat hadis yang dinasabkan kepada keluarga Nabi (Ahli Bait) dengan penuh kebohongan tetapi diterima oleh mereka yang jahil.[7]

Syiah Mengkafirkan Para Sahabat

Agama Syiah mengkafirkan para pembesar sahabat secara umum. Pengkafiran ini boleh dilihat dalam kitab-kitab besar Syiah yang ditulis oleh ulama mereka, contohnya ialah wasiat para ulama mereka:

1 - Abu Ja'far berkata:

"Semua manusia (kaum muslimin Ahli Sunnah wal-Jamaah) menjadi Ahli Jahiliyah (kafir/murtad setelah kewafatan Rasulullah) kecuali empat orang, Ali, Miqdad, Salman dan Abu Dzar".[8]

2 - Al-Kulaini[9]

Beliau mensifatkan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman telah terkeluar dari kalangan orang yang beriman (murtad/kafir) lantaran tidak melantik Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam wafat.[10] Malah al-Kulaini mengkafirkan seluruh penduduk Mekkah dan Madinah. Menurut Kulaini:

"Penduduk Madinah lebih buruk dari penduduk Mekkah dan penduduk Mekkah telah kufur kepada Allah dengan terang-terang".[11]

Al-Kulaini juga menetapkan dalam kitabnya al-Kafi:

"Sesiapa yang tidak beriman kepada Imam Dua Belas maka dia adalah kafir walaupun dia keturunan Ali atau Fatimah".[12]

3 - Al-Majlisi, seorang ulama besar Syiah menegaskan:

"Bahawa mereka (Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman) adalah pencuri yang khianat dan murtad, keluar dari agama, semoga Allah melaknat mereka dan semua orang yang mengikut mereka dalam kejahatan mereka, sama ada orang dahulu atau orang-orang kemudian".[13]

Budak Ali bin Husin berkata:

"Saya pernah bertanya kepada Ali bin Husin tentang Abu Bakar dan 'Umar. Maka dia menjawab: Keduanya kafir dan sesiapa yang mencintainya juga kafir".[14]

4- Abu Basir (ulama Syiah) menegaskan:

"Sesungguhnya penduduk Mekkah telah kufur kepada Allah secara terang-terang dan penduduk Madinah lebih buruk dari penduduk Mekkah, lebih buruk tujuh puluh kali dari penduduk Mekkah".[15]

Demikianlah kenyataan, fatwa, kepercayaan, pandangan dan tuduhan jahat para ulama Syiah terhadap Ahli Sunnah wal-Jamaah sama ada terhadap ulama atau orang awamnya.

Al-Quran Menurut Syiah

Menurut kepercayaan penganut Syiah al-Quran yang ada sekarang sudah diubah-suai, ditambah dan dikurangi oleh para sahabat dan tidak asli. Al-Quran yang asli berada di tangan Ali yang kemudian diwariskan kepada putera-puteranya. Menurut Syiah lagi bahawa pada masa sekarang ini al-Quran yang asli berada di tangan Imam Mahadi al-Muntazar.

Al-Kusyi pula berkata:

"Tidak sedikitpun isi kandungan di dalam al-Quran (yang digunakan oleh Ahli Sunnah wal-Jamaah sekarang, Pent.) yang boleh kita jadikan pegangan".[16]

Menurut para ulama Syiah:

"Seseorang itu akan dianggap kafir dan masuk neraka kerana tidak mengikut Imam Dua Belas Syiah atau kafir terhadap Syiah".

Syiah banyak merubah ayat-ayat al-Quran dan tafsirannya. Contohnya ayat:

مَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرٍ

"Mengapa kamu masuk neraka?"

(Menurut penafsiran ulama Syiah):

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْن

"Orang-orang kafir menjawab, Kami tidak solat".

Ulama Syiah merubah tafsirannya yang sebenarnya kepada maksud dan tafsiran:

"Kami (masuk neraka kerana) tidak mengikut Imam (Syiah)".[17]

Begitulah kekarutan, khurafat dan batilnya kepercayaan penganut syiah yang telah disepakati oleh para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah sebagai akidah yang sesat lagi menyesatkan.

Hadis Menurut Syiah

Syiah menolak hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh muhaddis Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti Imam Bukhari, Muslim, Turmizi dan yang lainnya. Syiah hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh perawi Ahli Bait. Menurut Syiah hadis bukan semata-mata dari Nabi tetapi dari Imam Dua Belas yang maksum. Nilai perkataan imam yang maksum senilai dengan wahyu dan sabda nabi.[18]

Syiah Mengkafirkan Ahli Sunnah Wal-Jamaah

1 - Syiah menggelar golongan Ahli Sunnah wal-Jamaah sebagai Nasibi(

نَاصِبِي) "Penipu, Pembangkang atau penentang Ali bin Abi Talib" kerana mereka mendahulukan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman sebagai khalifah.

Begitu juga ulama Syiah mengkafirkan pengikut mazhab Syafie, Hambali, Maliki dan Hanafi kerana mereka digolongkan sebagai an-Nasibi. Menurut ulama Syiah lagi:

"Dalam kalangan ulama (Ahli Sunnah) dari Malik, Abi Hanifah, Syafie, Ahmad dan Bukhari semua mereka kafir dan terlaknat".[19]

Keyakinan Syiah yang sesat ini diambil dari keterangan ulama mereka Syeikh Husin al-'Usfur ad-Darazi al-Bahrani. Beliau menegaskan:

"Riwayat-riwayat para imam menyebutkan bahawa an-Nasibi (si Kafir) adalah mereka yang digelar Ahli Sunnah wal-Jamaah".[20]

2 - Syiah menganggap seluruh Ahli Sunnah wal-Jamaah kafir yang setara dengan orang-orang kafir musyrikin dan najis. Berkata Abu Qasim al-Musawi al-Khuri (ulama besar Syiah):

"Najis ada sepuluh jenis, yang ke sepuluh adalah orang kafir, iaitu yang tidak beragama atau yang beragama bukan Islam atau beragama Islam menolak yang datang dari Islam. Dalam hal ini tidak ada perbezaan antara murtad, kafir asli, kafir zimmi, Khawarij yang ghalu atau an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah)".[21]

Berkata Ruhullah al-Musawi (ulama Syiah):

"Sesungguhnya an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah) dan Khawarij dilaknati Allah Subhanahu wa-Ta'ala. Keduanya adalah najis tanpa diragukan lagi".[22]

3 - Syiah mengkafirkan Ahli Sunnah kerana tidak mengiktiraf (tidak mengimani) Imam Dua Belas. Berkata Yusuf al-Bahrani (ulama Syiah):

"Tidak ada perbezaan antara orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala, RasulNya dan yang kafir kepada para Imam Dua Belas".[23]

Dan berkata Kamil Sulaiman (ulama Syiah):

"Sesiapa yang meyakini para Imam Dua Belas maka dia adalah orang yang beriman dan sesiapa yang mengingkarinya dia adalah kafir".[24]

Syiah menghalalkan darah dan harta Ahli Sunnah. Berkata Muhammad bin Ali Babawaihi al-Qummi, dia meriwayatkan dari Daud bin Farqad:

"Aku bertanya kepada Abu Abdullah 'alaihis salam: Bagaimana pendapat engkau membunuh an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah)? Dia menjawab: Halal darahnya akan tetapi lebih selamat bila engkau sanggup menimpakan dengan tembok atau menenggelamkan (mati lemas) ke dalam air supaya tidak ada buktinya. Aku bertanya lagi: Bagaimana dengan hartanya? Dia menjawab: Rampas sahaja semampu mungkin".[25]

Berkata Abu Ja'far ath-Thusi (ulama Syiah):

"Berkata Abu Abdullah 'alaihis salam (Imam as-Sadiq): Ambillah harta an-Nasibi (Ahli Sunnah wal-Jamaah) dari jalan apapun kamu mendapatkannya dan berikan kepada kami seperlima".[26]

Yusuf al-Bahrani berkata (ulama Syiah):

"Dari dahulu sehinggalah sekarang, bahawa an-Nasibi kafir dan najis secara hukum, dibolehkan mengambil segala harta benda mereka bahkan dihalalkan membunuhnya" .[27]

Begitulah sikap golongan Syiah terhadap Ahli Sunnah wal-Jamaah yang mereka gelar sebagai an-Nasibi. Mereka bukan sahaja memusuhi Ahli Sunnah malah mengistiharkan bunuh dan rampas harta benda Ahli Sunnah wal-Jamaah. Dan rampasan tersebut dianggap oleh mereka sebagai ganimah (harta rampasan perang).

Agama Syiah Mewajibkan Taqiyah

Taqiyah (dissimulation) adalah satu prinsip yang diyakini oleh syiah Imamiyah. Berpegang kepada taqiyah adalah wajib bagi setiap penganut Syiah. Ianya adalah satu sikap yang menyembunyikan kebenaran yang (kononnya) jika didedahkan akan membawa kemusnahan diri atau agama seseorang Syiah.[28] Pada mulanya taqiyah dilakukan kerana takut terjadinya penindasan dari pihak pemerintah. Tetapi selanjutnya diamalkan untuk menipu, berbohong dan seterusnya untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya.

Orang-orang Syiah akan menyamar sebagai Ahli Sunnah secara taqiyyah untuk memerangkap Ahli Sunnah yang kurang faham akan agama mereka. Tujuannya supaya dapat dirosakkan fahaman, akidah dan amal ibadahnya.

Abu Ja'far berkata:

"Taqiyah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Dan tidak beragama bagi sesiapa yang tidak bertaqiyah".[29]

Abdullah berkata:

"Wahai Abu 'Umar! Sesungguhnya sembilan persepuluh dari agama terletak pada taqiyyah, tidak beragama bagi sesiapa yang tidak bertaqiyyah pada segala sesuatu, kecuali arak dan menyapu sepatu".[30]

Diriwayatkan dari Ali bin Muhammad:

"Wahai Daud! Sekiranya kamu mengatakan bahawa orang yang meninggalkan taqiyah sama seperti orang yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya betullah kata-katamu itu".[31]

Sebenarnya taqiyyah dalam agama Syiah adalah perbuatan nifak, pembuat nifak adalah seorang munafik. Tidak ada hadis sahih yang menghalalkan taqiyah sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Syiah. Si Munafik pula dilaknat Allah dan ditempat di neraka yang paling bawah (kerak neraka), maka Ahli Sunnah wal-Jamaah diharamkan dari bertaqiyah.

Syariat Syiah Yang Menyesatkan

Syariat Syiah yang sebenar amat bertentangan dengan syariat Ahli Sunnah wal-Jamaah. Syiah digolongkan oleh Imam Syahrastani di dalam bukunya "Al-Milal Wan-Nihal" dan al-Bagdadi dalam bukunya "Al-Faraq Bain al-Firaq" segabai golongan 72 yang ke neraka, kerana penganut Syiah selain mengkafirkan Amirul Mukminin Abu Bakar, ‘Umar al-Khatab, Uthman radiallahu anhum dan para sahabat yang lain, mereka juga lebih meyakini syariat Daud 'alaihis salam daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam. Abu Ja'far berkata:

"Apabila Imam ghaib (Imam Mahdi) datang, ia akan memerintah dengan hukum syariat Daud (bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam, pent)".[32]

Nikah Mut'ah

Syiah menghalalkan nikah mut'ah seberapa banyak, beberapa kali yang diinginkan dan yang semampu. Mereka menghalalkan nikah mut'ah sehingga ke Hari Kiamat. Sebaliknya Ahli Sunnah wal-Jamaah telah mengharamkan nikah mut'ah sehinggalah ke Hari Kiamat. Antara hadis (hadis-hadis sahih) dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam yang mengharamkan nikah mut’ah ialah:

عَنْ عَلِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ اْلاَهْلِيَّةِ

.

"Dari Ali (Bin Abi Talib): Sesungguhnya Nabi Sallallahu 'alaihi wa-sallam telah melarang nikah mut'ah pada hari peperangan Khaibar dan baginda mengharamkan makan daging keldai kampung".[33]

اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمِ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

.

"Sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam melarang nikah mut'ah pada hari futuh (pembukaan) Mekkah".[34]

Antara tanda-tanda penganut agama Syiah ialah menghalalkan nikah mut’ah walaupun telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Golongan Syiah telah menyelewengkan hadis-hadis sahih yang mengharamkan mut’ah. Oleh itu, orang-orang beriman yang mengakui sebagai Ahli Sunnah wal-Jamaah perlu membenteras fahaman dan ajaran Syiah kerana Syiah adalah golongan yang sesat lagi menyesatkan.

RUKUN IMAN AGAMA SYIAH

Rukun iman Agama Syiah berbeza dengan rukum iman Ahli Sunnah wal-Jamaah, kerana rukun iman Syiah hanya lima perkara, iaitu:

1 - Beriman kepada keEsaan Allah - (

التوحيد)

2 - Beriman kepada Keadilan - (

العدل)

3 - Beriman kepada Kenabian - (

النبوة)

4 - Beriman kepada Imam - (

الامانة)

5 - Beriman kepada Hari Kiamat - (

المعاه)

Imam Malik secara terang-terangan telah mengkafirkan golongan Syiah kerana golongan ini membenci para sahabat Nabi dan sesiapa yang membenci sahabat Nabi adalah kafir. Hal ini telah disepakati oleh sebahagian besar ulama.[35]

Imam Malik rahimahullah juga pernah menjelaskan tentang Syiah:

"Mereka (Syiah) jangan diajak berbual dan jangan pula diberi perhatian, mereka adalah golongan pembohong".[36]

Imam Syafie rahimahullah pula berwasiat:

"Belum pernah aku saksikan di kalangan manapun manusia yang begitu berani menjadi pendusta dan sebagai saksi-saksi palsu seperti golongan Syiah".[37]

Begitulah fatwa-fatwa para ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah terhadap golongan Syiah. Tidak terdapat seorangpun dari kalangan mereka yang menerima Syiah sama ada fahaman atau akidah mereka. Oleh itu, berwaspadalah terhadap gerakan, doktrin dan di’ayah Siyah, kerana pada hakikatnya mereka adalah pembohong yang hanya mengajak kepada kesesatan, pecah-belah dan kehancuran umat Islam. Wallahua’lam. Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.

Rujukan/Footnote:

[1]. Syeikh al-Mufid adalah seorang ulama Syiah abad (414 H/1022M).

[2]. Lihat: Awaailul Maqalat. hlm. 2. Syeikh al-Mufid.

[3]. Lihat: Rijal al-Kusyi. Hlm. 106-108. (Kitab ini "Rijal al-Kusyi") adalah kitab tertua menjadi rujukan dan pegangan golongan Syiah.

[4]. Lihat: Usul Mazhabi asy-Syiah al-Imamiyah al-Ithna 'Asyariah. (1/74).

[5]. Lihat: الشيعة فى التاريخ Hlm. 213. Muhammad Husin al-Zain.

[6]. Lihat: Usul Mazhabi asy-Syiah al-Imamiyah al-Ithna 'Asariyah. (1/74).

[7]. Lihat: Usul Mazhabi asy-Syiah al-Imamiyah al-Ithan 'Asariyah. (1/77).

[8]. Lihat: Tafsir as-Safi. (1/389).

[9]. Al-Kulaini, nama penuhnya Muhammad bin Yakub al-Kulaini. Meninggal dunia pada 328H

[10]. Lihat: Usul al-Kafi. (1/488).

[11]. Ibid. (2/409).

[12]. Lihat: Al-Kafi. (1/372-374).

[13]. Lihat:

بحار الانوار. (4/385). Muhammad Baqir al-Majlisi

[14]. Ibid. (2/216).

[15]. Ibid. (2/410).

[16]. Lihat: As-Safi. (1/33).

[17]. Lihat: Usul Kafi. (1/438).

[18]. Keyakinan bahawa para imam maksum menjadikan semua perkataan yang keluar dari mereka adalah sahih. Maka tidak diperlukan menyandarkan sanadnya kepada Rasulullah s.a.w sebagaimana di kalangan Ahlu Sunnah wal-Jamaah. Lihat: Tarikh al-Imamiyah. Hlm. 140. Abdullah Faiyad.

[19]. Lihat: Asy-Syiah wa as-Sunnah. Hlm. 7. Ihsan Ilahi Zahiri.

[20]. Lihat: Al-Masail al-Khurasaniyah. Hlm. 147.

[21]. Lihat: Manhaj Shalihin. (1/116).

[22]. Lihat: Tahrirul al-Wasilah. (1/116). Cetakan Beirut.

[23]. Lihat: Al-Hadiq an-Nadirah. (28/153). Cetakan Beirut.

[24]. Lihat: Kitabul Khalash Fi Zilli al-Qaimmul Mahdi. Hlm. 44. Cetakan Beirut, Lebnon.

[25]. Lihat: 'Ilal asy-Syar'i. Hlm. 44. Cetakan Beirut.

[26]. Lihat: Tahzibul Ahkam. (1V/122) Cetakan Tehran.

[27]. Lihat: Al-Hadiq an-Nadirah Fi Ahkam al-Atraf at-Tahirah. (X11/323-324) .

[28]. Lihat: Al-Qummi, terjemahan Asaf .A Fyze. Hlm. 71.

[29]. Lihat: Usul Min Kafi. (2/219)

[30]. Ibid.

[31]. Lihat: Wasail asy-Syiah (X1/466). Cetakan Tehran.

[32]. Lihat: Tarikh Ma Ba'da Zuhur. Hlm. 728. Cetakan Beirut.

[33]. H/R Bukhari (5/78 dan 6/129). Muslim (9/189-190).

[34]. H/R Muslim. (4/133)

[35]. Lihat: Sunnah dan Syiah, Mungkinkah Dipertemukan? Hlm. 57. Dr. Abdullah Muhammad Gharib. Edisi pertama, Surabaya. 1984.

[36]. Ibid. Hlm. 57.

[37]. Ibid. hlm. 57.

الأحد، جمادى الأولى ١٥، ١٤٣٠

Bukti Umno Perosak Institusi Masjid di Johor


Ini adalah maklumat dari berita harian berhubung campur tangan Umno bahagian dalam mencalonkan dan mengesahkan ahli jawatankuasa masjid dan surau. Di Johor kebanyakan Masjid dan surau terlalu lesu dengan fungsi dan peranannya sebagai tempat penghubung silaturrahim dan ibadah umat Islam.

Umno telah menjadikan masjid sebagai tempat menghulurkan bantuan kepada rakyat atas nama Umno sedangkan wang masjid digunakan untuk menjayakan program mereka. Dimana puak-puak Umno ini solat sebenarnya, sedangkan kita banyak mendengar rungutan dari ahli-ahli kariah masjid dan surau tentang pengerusi dan jawatankuasa lantikan dan disahkan Umno sendiri tidak solat di masjid.

Macam-macam alasan diberikan, inilah juga satu punca kebekuan minda orang Islam dan orang melayu yang sangat terserlah dengan karatnya hati biru mereka...

Johor: Kariah Masjid Ungku Tun Aminah keliru

Oleh Johan Afandi johan@bharian. com.my

Jawatankuasa dilantik tidak mendapat pengesahan, diragui

JOHOR BAHRU: Jabatan Agama Johor (JAJ) dan Pejabat Agama Islam daerah ini, diminta segera mengeluarkan keputusan berhubung status Jawatankuasa Masjid Ungku Tun Aminah, Kampung Pasir di sini, bagi mengelak kekeliruan di kalangan kariah masjid berkenaan.

Pengerusi Surau Al Amin di Jalan Limau Bali, Kampung Pasir, Ahmad Abdullah, berkata ia kerana jawatankuasa masjid berkenaan yang ada kini, tidak mendapat pengesahan daripada Umno bahagian Pulai, sekali gus menyebabkan statusnya diragui.
"Mengikut Panduan Pelantikan Jawatankuasa Masjid dan Surau yang dikeluarkan JAJ untuk sesi 2008-2010, pelantikan jawatankuasa perlu mendapat pengesahan Umno bahagian, tetapi jawatankuasa masjid ini, yang sedia ada tidak mendapat pengesahan menyebabkan berlaku salah guna kuasa di masjid berkenaan hingga menimbulkan kekeliruan di kalangan kariahnya," katanya yang datang ke pejabat Berita Harian di sini, semalam.

Ahmad berkata, beliau sudah beberapa kali menghantar surat kepada pihak atasan JAJ dan Pejabat Agama Islam daerah ini, bagi mendapatkan status sebenar jawatankuasa masjid berkenaan, tetapi tidak dilayan.

Katanya, beliau hairan dengan tindakan berkenaan disebabkan daripada senarai Jawatankuasa Masjid Ungku Tun Aminah, Kampung Pasir yang diperoleh daripada Umno bahagian Pulai, semua nama jawatankuasanya tidak dilantik dalam jawatankuasa yang sedia ada.
"Bagaimana ini, boleh berlaku? Sedangkan, arahan untuk mengguna pakai senarai jawatankuasa yang dikeluarkan Umno bahagian dikeluarkan sendiri Menteri Besar pada Mesyuarat Exco pada 2007 hingga menyebabkan JAJ mengeluarkan panduan berkenaan.

"Malah, Perkara 11 dalam panduan berkenaan, jelas menggariskan bahawa pelantikan jawatankuasa masjid perlu mendapat pengesahan daripada Umno bahagian kawasan masjid berkenaan," katanya.

Ahmad berkata, tindakan membelakangkan kuasa Ketua Umno bahagian jelas tidak menghormati masyarakat setempat kerana beliau dipilih golongan akar umbi di kawasan Kampung Pasir.

* Tulisan warna merah adalah garis panduan/undang- undang jakun Jabatan Agama Johor yang mengikut telunjuk Umno

Sumber : Jundullah - Berita Hairan

الثلاثاء، رمضان ٠٩، ١٤٢٩

Universiti Sains Malaysia Universiti APEX

Sekalung tahniah diucapkan kepada Universiti Sains Malaysia kerana dianugerahkan status Universiti APEX oleh Kementerian Pengajian Tinggi. pengumuman yang penuh sejarah ini dibuat beberapa hari selepas pembentangan bajet "Kerajaan Prihatin" 2009 pada 29 Ogos 2008. Dengan penganugerahan ini USM telah diberi autonomi di dalam semua aspek pengurusan dan pentadbiran universiti seperti pengambilan para pelajar, tenaga pengajar, dan aspek kewangan universiti. Kini para pensyarah dan kakitangan universiti APEX akan mendapat gaji betaraf dunia.
Berikut adalah kriteria-kriteria untuk menjadi Apex University, dan USM telah menepati syarat dan piawaian tersebut.Walaubagaimanapun persoalan yang akan timbul ialah, bagaimanakah nanti sekiranya syarat dan piawaian ini sudah tidak dapat tipenuhi oleh universiti tersebut.adakah pengiktirafan itu akan batalkan dan segala keistimewaan akan ditarik balik?
An Apex University is a conceptual construct that in due time will standatop the pyramid of
institutions. The Apex Universities will be the nation’s centres of academic distinction. As preconditions of its success, Apex Universities must contain thefollowing key elements

1. The best leaders. Apex universities are to be headed byaccomplished leaders in every sense of the word. They arevisionary, fiercely motivated and committed to the ideals ofexcellent scholarship. They are managers and administratorspar excellence who bring talents to bear on the optimalmanagement of human and other assets of the university.They are great communicators endowed with an excellentcommand of the English language. They are morally uprightand of impeccable integrity. They are great motivators whoare able to spur others to excel.
2. The best faculty. The faculty must be talented and renownedfor their scholarship in their respective fields. A mix of localand foreign academics would make for a healthy infusion ofglobal knowledge. They are great teachers as well as greatresearchers in their own right. Their classroom technique willbe refreshing, inspiring and motivating. Their research iscreative and innovative, and is designed to advance humaninquiry and extend further the frontiers of knowledge.
3. The best students. Merit shall be the uncompromisingcriterion for selection into Apex Universities. Only those whosatisfy the rigorous academic entry requirement will beelected. A high standard of academic excellence isexpected to be continually and consistently demonstratedby students throughout the duration of their courses.Student selection will reflect the demographic profile of the country including a healthy mix of top international students.4. The best facilities. Apex Universities shall enjoy the bestfacilities. They shall be equipped with state-of-the-artfacilities which would enhance

الجمعة، محرم ١٦، ١٤٢٩

SANAH HILWAH


ALHAMDULILLAH.. DAPAT JUGA ANA MEMBAZIR MASA DI PAGI YANG BARAKAH INI UNTUK MENJENGUK BLOG YANG SUDAH USANG. NAK TUTUP SAYANG..

الخميس، رمضان ٠١، ١٤٢٨

ERTI RAMADHAN BUAT MUSLIM SELATAN THAILAND

Kehadiran Ramadhan tahun 2007 memberi peluang kepada umat Islam di seluruh dunia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah puasa pada siangnya, solat sunat tarawikh serta berqiamullail pada sebelah malamnya. Bulan turunnya Al-Quran ini disambut dengan suasana meriah di seluruh Negara dan bulan ini digelar bulan pesta ibadah.

Namun bagi Penduduk Islam di selatan Thailand, kemeriahan menyambut kehadiran bulan pesta ibadah ini hambar kerana tidak ada bezanya dengan bulan-bulan yang lain. Pembunuhan kejam, pengeboman, pemotongan bekalan eletrik, penutupan 1000 buah sekolah, kejadian rogol dan berbagai-bagai lagi penindasan tetap dilakukan terhadap masyarakat Islam oleh pihak yang terbabit malahan waktu berkurung pada waktu malam juga menyulitkan umat islam untuk mengecapi kemanisan solat sunat tarawikh secara berjemaah. Sempena kedatangan bulan Ramadhan yang mulia ini, marilah kita mengingati saudara mara kita yang mengharungi kehidupan yang getir dibawah pemerintahan Kejam Thailand ini .

Setiap hari Pembunuhan demi pembunuhan dan pengeboman sentiasa berlaku di kebanyakan kampung sekitar Selatan Thailand khususnya di 3 buah daerah majoriti umat Islam iaitu Yala, Patani dan Narathiwat. Bulan rejab yang telah melabuhkan tirai telah menyaksikan darah umat Islam mengalir deras melimpahi bumi Thailand. Terbaru 2 penduduk Islam di sebuah kampung di Daerah Yala terbunuh dalam satu serangan pada awal pagi pada hari pengisytiharan 1 Ramadhan di Selatan Thailand dan kawasan sekitar.

Sama nasib malang dengan masyarakat Palestin, perbincangan dan diplomasi terus menerus dilaporkan di dada-dada akhbar tempatan mahupun luar negara tetapi satupun tidak memberi kesan kepada proses damai dan tidak menjanjikan keamanan untuk umat Islam di Selatan Thailand, kekejaman tentera Thailand tetap tidak berperi kemanusiaan.

Bezanya cuma masyarakat Palestin mendapat simpati dan bantuan dari umat Islam seluruh dunia dan setidak-tidaknya bangsa Arab mengiktiraf perjuangan di Palestin menentang pencerobohan Yahudi sebagai perjuangan bangsa Arab. Justeru bangsa Arab seluruhnya menghulurkan bantuan kebajikan kepada masyarakat Palestin. Walaupun mereka di bawah telunjuk Amerika Syarikat tetapi mereka tetap tidak tinggalkan Palestin bersendirian. Berlainan halnya dengan bangsa Melayu, perjuangan saudara-saudara mereka di tanah yang dijajah Siam ini tidak dianggap sebagai perjuangan bangsa dan agama oleh bangsa Melayu. Mereka Tidak menganggap masalah Melayu Thailand adalah masalah umat Melayu. Inilah kekecewaan yang dirasai di sudut hati masyarakat Melayu Selatan Thai kerana mereka tidak nampak sebarang bantuan dihulurkan dari masyakat melayu sekeliling.

Tambah menyedihkan lagi Isu Selatan Thailand ini tidak menjadi fokus utama dan agenda penting oleh mana-mana pertubuhan termasuk Asean dan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) hingga ke hari ini, malah campur tangan kerajaan Malaysia dalam menangani krisis di sana tidak membuahkan sebarang hasil setakat ini.

Sempena dengan kehadiran bulan Ramadhan yang mulia ini, Gabungan Mahasiswa Islam SeMalaysia (GAMIS) menggesa Kerajaan Malaysia selaku ahli OIC dan ahli Asean memikirkan kaedah untuk menghantar bekalan makanan ke Yala dan bantuan-bantuan asasi lain. Pergolakan yang berlalu di sana menyebabkan penduduk Islam terkepung dan tidak dapat keluar untuk mendapatkan bekalan makanan, justeru setakat ini Malaysia selaku negara jiran terdekat dengan kawasan konflik perlulah memikirkan kaedah untuk menyelesaikan masalah terputus bekalan makanan di sana.

Sehingga kini, angka kematian dilaporkan melebihi 2,500 dengan kebanyakan kematian membabitkan tiga wilayah Melayu yang dijajah oleh Thailand sejak kebangkitan masyarakat Melayu tercetus pada Januari 2004.

Sempena dengan kehadiran Ramadhan ini juga, Gabungan Mahasiswa Islam SeMalaysia (GAMIS) menyeru semua umat Islam menghayati tangisan penderitaan dan jeritan meminta tolong dari saudara seaqidah di Selatan Thailand. Di dalam al-Quran, Allah mengarahkan manusia supaya membantu orang-orang miskin, mereka yang dihalau dari rumah, mereka yang ditindas dan juga mereka yang memerlukan dan ia menjadi satu tugas bagi setiap umat Islam khususnya di Malaysia untuk memberikan bantuan kepada mereka yang dizalimi, dianinyaya dan melarikan diri kerana dihalau dari negeri yang dijajah ini. Contoh-contoh pertolongan ini telah diberitahu di dalam al-Quran: 59:8-9

8. (juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar.
9. Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung.

Akhirnya, sekali lagi, Gabungan Mahasiswa Islam SeMalaysia (GAMIS) ingin melahirkan rasa sangat prihatin dan simpati terhadap nasib umat Islam negeri yang dijajahi Siam ini dan GAMIS Menyeru rakyat Malaysia khususnya golongan mahasiswa untuk lebih prihatin dan sensitif kepada isu yang berlaku saban hari ke atas umat Islam Selatan Thailand.

Hawari Hanafi
Ketua Sekretariat Hal Ehwal Luar dan Antarabangsa
GABUNGAN MAHASISWA ISLAM SEMALAYSIA.

الاثنين، شعبان ٢١، ١٤٢٨

Adiputra


Dr. Rahmah suatu hari menelefonku, diajaknya untuk membaca Yasin di rumah Adiputra yang menjadi sebutan satu Malaysia. Siapa sebenarnya Adiputra? seorang budak kecil yang dikatakan genius matematik itu. Mampu menyelesaikan masalah-masalah ilmu hisab dari 1+1 = 2 sehingga kepada masalah-masalah matematik yang hanya dapat diselesaikan oleh para bijak-pandai dan profesor-profesor. Bagi Aku tidak ada apa yang "impress" pun. Sememangnya satu perkara yang tidak mustahil apabila seorang budak dari kecil lagi disuap dengan angka-angka dan matematik menjadi seornag yang hebat matematik.

TETAPI setelah bersua muka dan mengenalinya buat pertama kali, Paradigma pemikiranku berubah. Sesunggahnya beliau seorang yang istimewa. Keistimewaannya sukar untuk diungkapkan. Aku kagum apabila melihat pemikiran dan pandangan beliau jauh lebih advance dari kanak-kanak yang sebaya dengan beliau. Tidak melampau untuk sahabat aku katakan bahawa pemikiran istemewa yang ada pada Adiputra sehebat pemikiran orang dewasa.

Panjang untuk dinukilkan pengalaman aku dan sahabat-sahabat bersama-sama dengan
Adiputra menziarahi dan membaca Yasin di Rumah Adik Nurin yang kini masih hilang entah ke mana. Aku yakin dan optimis tidak lama lagi adik Nurin. Ya. Seyakin dan seoptimis adik Adiputra.

Ala kulli hal, dari banyak-banyak pengalaman itu, Seperkara yang boleh aku kongsi ialah Satu nasihat yang tidak akan selama-lamanya diberikan oleh mana-mana budak kecil berumur 10 tahun selain adik Adiputra. Nasihat yang ditujukan kepada kami berlapan malam itu.

" AL-Hafiz kalau boleh, bila baca Al-Quran di hadapan orang lain kena baca sambil tengok Mushaf. Takut-takut timbul perasaan riak". Na'uzubillahi min zalik.

الأربعاء، شعبان ١٦، ١٤٢٨

Buat Sahabatku


Minggu lepas aku terbaca tulisan Nurhidayati Abdul Aziz di akhbar The Star [23 Julai]. Rata-rata pembaca meluahkan kekecewaan dan marah kepada karyanya yang menyalahkan sekolah agama yang dimasuki sebagai punca dia menjadi pelajar yang "pasif". Kebanyakan kekecewaan mereka diluahkan di dalam satu laman web yang terkenal dan tersohor.

Nurhidayati yang aku kenal tidak seperti yang beliau gambarkan kehidupan masa kini beliau. Wallahua'alam kebebasan yang macam mana yang masih dicari-cari selain kebebasan yang telah islam gariskan. Kemerdekaan yang macam mana lagi yang didambakan selain dari kemerdekaan yang telah dibawa oleh Rasulullah. Islam datang membawa manusia dari ke gelapan kepada cahaya, dari menjadi hamba manusia kepada hamba Allah. Umar R.A ketika mahu menerima kunci Baitul Maqdis dari Rom sebagai lambang kemerdekaan dengan katanya :

نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللهُ بِاللإسْلامِ فَمَهْمَا نبَتْغَيِ العِزَّةَ بِغَيْرِمَا أَعَزَّنَا اللهُ أَذَلَّنَا اللهُ

Maksudnya : Kita merupakan suatu bangsa yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka selagimana kita mencari kemulian selain menggunakan Islam yang telah memuliakan kita maka selagi itulah kita akan dihina oleh Allah.


Aku sebenarnya bangga bila seorang lepasan SMI Al-Husna berjaya mencipta nama diperingkat nasional dan antarabangsa. Tapi aku dapat rasakan beliau sudah menjadi lupa daratan dan tinggi diri setelah istidraj yang Allah bagi kepadanya. Nau'zubillahiminzalik

Antara kejayaan beliau yang pernah aku ketahui ialah anugerah Bayer Young Environmental Envoys BYEE yang melayakkan beliau untuk mewakili Malaysia ke Jerman. [ The Star 1, Julai]

Apa rasionalnya sekolah agama yang menjadi sebab Nurhidayati kurang kawan dan tidak up to date dengan hiburan, nyanyian dan dunia lakonan masa kini.

Kepada Nurhidayati, Taribah sekolah yang menjadikan anda begitu, Berpijaklah dibumi yang nyata. TARBIAH sekolah kita yang menjadikan anda tidak mengetahui lagu-lagu terkini dan artis-artis hollywood. ALHAMDULILLAH anda TERPELIHARA. amal kebaikan dan AMAL SOLEH yang anda buat dahulu berserta Ayat-ayat Al-quran dan hadith yang dihafaz menjaga anda dari benda-benda yang tidak elok. Dahulu kita sama-sama belajar hadith di hari akhirat kelak allah akan tuang timah yang meneggelegak ke dalam telinga orang yang suka mendengar nyayian. Serta ayat Waiza sami'ul-laqhwa a'radhu anhu.. Apabila (seorang mukmin) mendengar (perkara yang ) sia sia lalu berpaling darinya.

Harap anda tidak terpengaruh dengan kebebasan tanpa had yang dibawa oleh Islam Liberal. Apa yang sekolah ajar kita semuanya betul dan undang-undang yang dibuat semuanya berdasarkan justifikasi-justifikasi yang tidak melampaui syariat (Al-Ghuluw). Anda boleh fikir sendiri.. Wallahua'alam.

Anda mempertikaikan sekolah kita tidak ada radio dan televion. Semua institusi pengajian Al-Quran pun mengharamkan TV dan radio kerana akan melemahkan ingatan pelajar kepada Al-Quran. Samalah seperti sekolah kita.

Walaupun hanya 2 tahun saya belajar di situ, tapi itulah sekolah yang terbaik daripada 8 buah sekolah yang pernah saya masuki. Antara perkara yang paling penting yang kita dapat ilah TARBIAH. Tarbiah yang ada di sekolah kita adalah tarbiah yang terbaik yang pernah saya dan sahabat-sahabat dapat. Tetapi kenapa orang yang sebijak dan sehebat anda tidak nampak perkara ini (Nada kecewa).. Sekolah kita sekolah terbaik. Kita diajar memanah 2 kali sebulan yang tidak ada pun di sekolah-sekolah lain kecuali sekolah-sekolah elit. Mana ada sekolah-sekolah lain yang mengajar pelajar-pelajarnya Equestrian 2 kali sebulan. sikit sahaja sekolah yang memberikan pengisian tazkirah setiap kali lepas maghrib 7 kali seminggu. Mana ada sekolah lain yang mempunyai 10 orang pelajar sekelas yang membolehkan guru-guru memberi tumpuan 100% untuk mentarbiah murid. Mana Sebutlah satu sekolah yang mempunyai kelas public speaking sekali seminngu seperti sekolah kita. Mana ada guru-guru sekolah lain yang se'caring' guru-guru sekolah kita.

3 mutiara paling berharga yang sepatutnya dijumpai oleh sesiapa yang mencarinya di sekolah tersebut pasti akan menjumpainya. Pertama ilah mutiara Akademik, kedua ialah mutiara kemimpinan dan ketiga ialah mutiara Tarbiah. Hanya untuk orang yang mencarinya. Mutiara-mutiara ini jika dijumpai oleh pelajar disitu, mereka akan merasai betapa berharganaya mutiara-mutiara tersebut setelah ke luar dari sekolah.

Kembalilah kepada Al-quran dan sunnah dan hayatilah sedalam-dalamnya.Kalau banyak baca Alqur'an dan hadis serta membaca sirah nabi, mungkin anda akan mengerti erti Taribiah Islam yang sebenarnya..
____________________________________
PELAJAR UIA KUTUK SEKOLAH AGAMANYA

Oleh : Roslan SMS

Saya yakin Allah akan menghadirkan diri Nya dalam apa sahaja bentuk yang Dia inginkan. Saya yakin Dia mahu kita mengenalinya melalui apa sahaja keadah yang selesa dan ceria. Saya yakin pada kebenaran sejagat yang setiap sesuatu bermula dengan kebaikan. Saya yakin saya dapat mengenali dan melihat kehadiran Allah dalam apa ketika sekalipun, dalam titisan air, senyuman rakan yang beragama Kristian, dalam dakapan mesra sun bear.

Deminkianlah hasil nukilan seorang pelajar tahun akhir jurusan biotek alamsekitar UIAM, Kuantan, adik Nurhidayati Abdul Aziz. Tulisan beliau terbit dalam akhbar sisipan The Star, Star Two semalam di bawah tajuk Learning differences di dalam ruangan Young Malaysian Stories sempena ulangtahun ke 50 Kemerdekaan Negara.


Dari lengguk tulisan dan gaya bahsa beliau, kita dapat menangkap betapa adik Nurhidayati ini seorang yang berbakat dan banyak membaca.

Walaubagaimanapun kandungan dan maksud tulisan beliau ini agak menganggu minda saya lalu saya rasa terpanggil untuk berkongsi berkenaannya di sini. Istimewanya penulis ini adalah bahawa beliau mendapat persekolahan menengahnya dari institusi pengajian agama, lebih tepat lagi sekolah menengah agama persendirian. Namun tidak terdapat ruang di dalam penulisan beliau ini untuk memberikan sebarang pujian atau sanjungan terhadap pengalaman persekolahan menengah beliau itu selain merendah dan memperlekehkannya.

Beliau menyalahkan sekolah agama sebagai punca menjadikan beliau seorang remaja yang mudah memberontak walaupun dalam keadaan senyap-senyap. Beliau yakin beliau menjadi demikian kerana di sekolahnya pelajar lelaki dan perempuan dipisahkan, TV dan radio tiada, dan sekolah tidak pernah mengadakan hubungan dengan mana-mana sekolah lain.

Hasilnya beliau kononnya tidak bersedia menghadapi dunia luar dan masyarakat berbilang kaum dan agama.

Tambah belia, kini beliau tidak mengetahui berkenaan lagu-lagu dan artis pujaan terkini mungkin samada kerana perangainya yang suka mengelamun ataupun kekangan sepanjang berada di sekolah agama itu. Lagu Negara ku pun tidak dinyanyikan dan beliau diajar abahwa menyanyi itu tiada dalam agama.

Apakah begitu sekali hasil didikan sekolah agama? Setahu saya beberapa kenalan saya yang berkelulusan persekolahan agama telah berjaya di dalam hidup dan kerjaya masing-masing. Ada yang melangkah sehingga keperingkat masters dan malah Phd dari universiti di negara Barat. Jika benar sekolah menengah agama sebagaimana yang Nurhidayati gambarkan mustahil mereka dari lepasan agama dapat berjaya. Tetapi yang kita tahu dari pejuang kemerdekaan negara sehingga ke para pimpinan, cerdik pandai dan para pegawai di sektor awam dan swasta ramai dari lepasan persekolahan agama. Jangan lupa Prof Zulkifli Muhammad, Prof Ahmad Ibrahim, Prof Dr Harun Din semuanya dari persekolahan agama juga.

Sekolah agama bagi Nurhidayati seolah menutup perkembangan mindanya, tidak memberi peluang beliau bergaul dengan masyarakat majmuk dalam negara dan seolah menyekat kebebasannya. Saya tidak tahu apakah ibu-bapanya membaca tulisan beliau ini? Kerana jika sayalah bapa beliau pasti saya akan merasa kesal dan keciwa dengan beliau. Pasti seorang bapa yang menghantar anaknya ke sekolah sedemikian mahukan yang baik-baik belaka untuk anaknya itu. Dan saya yakin beliau pun tidak akan merasa melangkahkan kaki ke UIA jika tidak kerana persekolahan agamanya itu.

Kata beliau lagi:

I left school and entered a matriculation centre. I realised then how severely confused I was.

Saya meninggalkan sekolah dan menyertai Pusat Matrikulasi. Disanalah saya menyedari betapa terkelirunya saya.

Bagi saya Nurhidayati sememangnya adalah seorang remaja yang terkeliru atau CONFUSED tambahan pula dengan sifat memberontak yang ada dalam jiwanya sebagaimana diakuinya sendiri. Kekeliruannya itulah mengakibatkan beliau melihat sekolah agama lebih sebagai penjara sedangkan kebanyakan yang lain menimba nikmat dan ilmu yang berharga darinya.

To Nurhidayati: I pray that you would eventually turn out to be a successful Muslimah in whatever career you may pursue.

Truly it matters not if you listen to Linkin Park or adore Daniel Radcliffe or likes reading Morrie Schwartz, at the end of the day its the content of your character that counts. And the character of a good practising Muslim is reflected upon his or her total submission to Allas commands at all times.


Dari akhbar thestar


Learning differences

A young Malaysian went from being severely confused to relaxed and happy.

I STOOD in a corner, watching my friends excitedly prying open one durian after another. One friend turned to me and said, “Wouldn’t you like to try one?”

Another friend smiled and retorted, “She’s Melayu celup, she doesn’t eat durian and she wants to marry a British.” I laughed at his comment, but I still gave the durian a pass.


Changed: Books shaped the way Nurhidayati Abdul Aziz thought about, and viewed, the world.
In a way, my friend was right. I adore Jude Law. But I don’t know the latest local chart-topping songs and artistes.

I am uncertain whether my ignorance is because I love to daydream, or stems from a sheltered childhood spent in religious boarding schools.

Unlike my peers in national schools, I did not sing Negaraku every morning. It was perhaps because I was studying in a not-so-pro-government school or because, as implied by my teachers, singing was not considered religious.

I was never a part of the country’s excitement in celebrating National Day; we’d be attending classes. It is just one of the many things that most Malaysian youngsters enjoy that I realised I had missed growing up; like befriending people of different races and religions.

I was a rebellious teenager – quiet but rebellious. In a way, I think it was my response to the limitations inflicted upon me at religious school, where male and female students were segregated, televisions and radios not provided, and no contact with other schools established.

So I “made friends” with books and magazines; I subscribed to youth magazines, highlighting every word I found inspiring and kept them on my desks. I bought books every time I returned home. I built a world I could escape to. Through time, the books slowly shaped the way I thought and viewed the world. They had me thinking and constantly questioning what I had learned and thought was correct.

For instance, we were taught the importance of applying best religious practices, such as donning jubah and tudung labuh for girls. Some students who left the school later opted to wear baju kurung, seluar, or tudung tiga segi, and were frowned upon.

It was puzzling to me how simply being different could warrant such disapproval when I was also taught that my religion encourages love and tolerance not only among Muslims but towards non-Muslims, too.

In addition, my teacher always pointed out how students are susceptible to temptations in the dangerous world out there. At some point, I almost believed that it was safer to stay put in my school, being friends with people of similar views and beliefs.

I left school and entered a matriculation centre. I realised then how severely confused I was. People moved in cliques on campus. But I was alone. I tried to find people similar to me in appearance and thinking, only to receive hushed questions about which political side my parents were supporting.

Above all, I was astounded to receive warm greetings and friendship from colleagues – men and women – who were totally unlike me.

As I went through university, I found out instead how similar I was to other youths, regardless of our upbringing, religion, and race. As I read books, watched films and got to know different people, I was amazed to discover so many great things about others.

I have also been able to experience other aspects of being a Malaysian. I remember being awashed with pride and sadness as I sang Negaraku aloud during orientation.

During my third year, my friends and I stayed up late to watch fireworks on the eve of National Day. I remember being moved to tears as my Chinese friend warmly said, “Bless you!” when I sneezed.

I have also begun to know my country and its people better during my trips to the campus in Pahang, and to my mother’s hometown in Johor.

As one of my close friends observed, it is peculiar and unusual to hear Linkin Park’s Meteroa blaring away in a car driven by a girl in a tudung labuh.

I have gone from being timid and serious, to relaxed and happy. I smile and talk to strangers, joke with friends and am delighted to see Daniel Radcliffe’s picture in the newspaper.

I still have a long way to go but people who were strangers once are now close friends.

I believe God can reveal Himself in any way He desires. I believe He wants us to find Him through ways we are happy and comfortable with. I believe in the universal truth: everything begins as a good thing.

I believe I can learn and see God in every possible moment – the trickle of spring water, the smile of a Christian friend, the embrace of a sun bear. I believe kindness is to be shared with everyone – my parents, my friends, and kids across the world. I believe that is the kind of world God wants us to create.

I think being a Malaysian is about all of us looking after one another, not simply because we are of similar race, religion, or living in the same country, but because it is the best we can do in being human. As Morrie Schwartz in Mitch Albom’s Tuesdays with Morrie says, “Love each other, or die.”

Nurhidayati, 22, is a final year environmental biotechnology student in the International Islamic University in Kuantan.

الخميس، شوال ٠٤، ١٤٢٧

M12


Islam yang telah berkembang
Laksana bunga yang indah
Yang berkembang mekar harum mewangi
Suburnya memenuhi bumi

Tumbuhnya memenuhi bumi
Lembah dan tanah yang tinggi
Keseburan itu telah dibajai
Oleh darah para Syuhada'

Tamannya itu telah disirami
oleh air peluh para Mujahid
Tamannya itu telah dipagari
oleh para Mujaddid dan Mujtahid
Panduan kita diambil dari
Al-Quran Sunnah Rasulullah.

Berkumandanglah kalimah Toyyibah
Dari pembela Agama Kebenaran
Keindahan Islam telah terpancar
Dari tangan suci kaya yang pemurah
Ibarat air mengalir deras
Dermanya bagai mencurah-curah.

الثلاثاء، رمضان ١٠، ١٤٢٧

GOOD LUCK FOR TEST CRIMINAL LAW HAWARI
Di dalam Bab Keempat (Chapter IV) Kanun kesiksaan (Penal Code), tersedia pembelaan-pembelaan umum (general Defences) seperti pembelaan hilang akal (defence of insanity) , pembelaan untuk keperluan (defence of necessity) pembelaan kesilapan (defence of mistake), pembelaan tekanan (defence of duress), kerelaan (consent) dan lain-lain lagi. Apa yang ingin dilamputinggikan (highlighted) di bawah ini ialah antara general defences yang aku jangka akan keluar di dalam Ujian Kedua Undang-Undang Jenayah 1 (Criminal Law 1) pada pukul 1 tengahari nanti.

Pada ujian pertama Undang-Undang Jenayah 1, aku mendapat markah 5/15. Memang sungguh kejam pensyarah itu kerana menggagalkan majoriti pelajarnya. Sehingga ada pelajar-pelajar cemerlang berputus asa untuk”score” subjek ini. Bagi mereka cukuplah hanya lulus dengan grade C bagi subjek ini. Banyak lagi subjek yang perlu dititik beratkan dan diberikan perhatian. Kasihan sungguh kepada mereka.

Aku tidak ”consent” dengan keputusan yang diperolehi dan perlu membuat sesuatu untuk mempastikan aku lulus dalam ujian kali kedua. Seandainya gagal maka probability untuk fail subjek ini amatlah tinggi.

Consent (kerelaan) tidak ditakrifkan di dalam Kanun kesiksaan. Namun definasi consent yang menjadi rujukan para hakim ialah menerusi definasi yang disediakan oleh Storey dan Stephan.

STOREY: consent as an act of a reason accompanied with deliberation of mind, weighing in a balance the good and evil on each side.

STEPHAN: consent is freely given by rationale and sober person so situated as to able to form the rational opinion upon the matter to which he consents.

Secara mudahnya consent ialah perbuatan menyetujui akan perihal sesuatu secara pertimbangan/pilihan (deliberation).

Lord Carley berkata: you are to give right to an adult to decide his own fate whatever it is good or bad to him.

Consent dikira sebagai kerelaan hakiki apabila diperolehi (procured) tanpa cara tidak betul (fault), penipuan (fraud) ataupun dari sebarang kaedah ugutan.
_______________________________________

TAMBAHAN UNSOUNDNESS OF MIND


Di Malaysia, seksyen 84 kanun kesiksaan adalah sumber rujukan, kaedah dan dasar di dalam membicarakan jenayah berkaitan pembelaan kerana ketidak-warasan (defence of unsoundness of mind). Manakala, England pula menjadikan kes Mc Naughten sebagai sumber rujukan untuk masalah pembelaan ketidakkwarasan. Terdapat sedikit perbezaan kaedah (principle) diatara seksyen 84 dan kes Mc Naughten. Seksyen 84 memberikan makna yang lebih luas berkenaan ketidakkwarasan berbanding kes Mc Naughten.

Di bawah seksyen 84, elemen-elemen yang diperlukan (required) untuk membela diri dengan pembelaan ketidakwarasan secara jayanya (successfully) ialah

Semasa melakukan kesalahan tersebut (at the time of doing it)

disebabkan oleh ketidakwarasan (by reason of unsoundness of mind)
tidak dapat mengetahui (incapable of knowing)

sifat perbuatan tersebut samada baik atau tidak (nature of the act)

Ataupun tidak dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan (wrong) dan bertentangan dengan undang-undang.

Manakala keperluan (requirement) yang perlu dipenuhi untuk pembelaan ketidakwarasan (defence of unsoundness of mind) di dalam kes Mc Naughten ialah.

Semasa melakukan perbuatan tersebut

Orang kena tuduh (OKT) mengalami kurang waras (defect of reason)

Disebabkan sakit otak (disease of mind)

sehinga tidak dapat mengetahui

Sifat (nature) dan kualiti (quality) perbuatan yang sedang dilakukan.
Ataupun tidak mengetahui bahawa perbuatan yang sedang dilakukan itu adalah satu kesalahan.

Apabila ingin mendakwa atau membela OKT, setiap keperluan diatas perlu dipenuhi ataubun disanggah dengan Beyond reasonable doubt. Autoriti-autoriti (dalil-dalil) daripada kes-kes yang telah ditetapkan (decided cases) perlu dimasukkan sekali untuk mengukuhkan hujah-hujah. Jika di England, undang-undang yang terpakai di dalam pembelaan tidak waras ialah Mc Naugthen Rule, Di Malaysia pula menggunakan kaedah-kaedah di dalam seksyen 84 Kanun kesiksaan


Ringkasan kes-kes ditetapkan (decided cases) berkaitan unsoundness of mind.

Kes MC NAUGHTEN
OKT mengalami dilusi yang menganggap Perdana Menteri England ingin mencederakannya dan OKT mahu membunuhnya. Walaubagaimanapun OKT secara tidak sengaja membunuh setiausaha Perdana Menteri. OKT dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan England di atas alasan ketidakwarasan ( on the ground of insanity)
KAEDAH: berada dalam keadaan delusi semasa melakukan perbuatan tersebut (state of delusion)

GOH YOKE V PP
OKT membunuh anaknya, memasukkan ke dalam karung dan mencampakkan mayat anaknya ke dalam sungai. OKT membuat rayuan bahawa dia mengalami delusi paranormal. OKT menganggap anaknya ingin membunuh beliau lalu beliau membunuh anaknya.

Alasan Penghakiman: tidak waras semasa melakukan perbuatan tersebut

KAEDAH: Delusi paranormal diklasifikasikan dibawah insanity.

SINNASAMY V PP
OKT didakwa membunuh anak perempuannya. Dia memberi alasan mengalami cox epelipsy, tetapi dia masih boleh mengingati jalan dan situasi bagaimana kejadian itu berlaku bermula dari tempat kerjanya sehingga pulang ke rumah.

Alasan Penghakiman: Irresistable impulse (tidak dapat mengawal perbuatan) tidak termasuk di dalam pembelaan ketidakwarasan.

KAEDAH: Irresisteble impulse is not insanity.

JUSOH V PP
OKT mengamok dan membunuh adik iparnya, 2 orang kanak-kanak dan seorang orang yang tidak dikenali (stranger) serta mencederakan 2 yang lain.

Alasan Penghakiman: Dia mengalami kegilaan secara tiba-tiba. OKT mengetahui apa yang dilakukan tetapi tidak dapat mengetahui bahawa perbuatan itu salah.

KAEDAH: Walaupun dia mengetahui apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak mengetahui yang perbuatannya itu salah.

الاثنين، رمضان ٠٩، ١٤٢٧

With Love Comoros


Hari ini aku diberikan oleh Allah satu kesempatan untuk mengenali seorang guru yang banyak memberikan mutiara-mutiara ilmu untuk dimasukkan ke dalam hati aku. Beliau juga banyak berkongsi ilmu dan pengalaman. Guru ini namanya Ibrahim. Setelah aku selesai i'adah juzu' 19, dia duduk di tepi lalu bersama-sama memerhatikan matahari terbenam sambil menunggu azan dilaungkan untuk kami sama-sama mengakhiri kewajiban berpuasa. Banyak falsafah-falsafah yang dilontarkan beliau berkenaan kekuasaan Allah.

Ibrahim, dari Comoros adalah pelajar sarjana Pentadbiran Ekonomi. Beliau berumur 30 tahun. Mempunyai seorang isteri dan 3 cahaya mata. Sambil berbual bual di dalam bahasa Arab, kami bertukar-tukar pengetahuan tentang budaya bangsa.

Hari ini aku dapat banyak ilmu tentang Comoros atau di dalam bahasa Arabnya disebut juzrul Qamar. Kepulauan Comoros didiami oleh pelbagai bangsa yang datang dari seluruh dunia. Terbanyak adalah dari pesisir pantai di benua afrika. Ada juga yang berimigrasi dari iraq dan iran, dari indonesia dan lain-lain lagi.

Bahasa rasmi Comoros ialah bahasa Arab. Manakala Bahasa perancis adalah bahasa kedua kepulauan tersebut. Beliau sungguh bermurah hati untuk mengjarkan beberapa patah perkataan di dalam bahasa Perancis. Comoros adalah negara Federal Republik dan mempunyai Presiden. Presiden comoros bernama Ahmad Abdallah.

Setakat ini dahulu pengenalan untuk negara Comoros, kalau aku jumpa akh Ibrahim lagi, aku akan tanya banyak lagi tentang sejarah Comoros dan memintanya untuk mengajarku bahasa Perancis bila ada masa terluang.

السبت، رمضان ٠٧، ١٤٢٧

Ahlan Wa Sahlan ila Jaami'atiBAGI meningkatkan kemahiran serta mendalami kaedah berdakwah dengan lebih efektif, 30 imam dari China menjalani kursus khas termasuk bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), baru-baru ini.

Program berkenaan bertujuan mendedahkan kepada para imam kemahiran menguasai bahasa Arab sebagai kelebihan untuk menyebarkan dakwah Islam yang bukan saja di negara mereka malah di seluruh pelosok dunia. Walaubagaimanapun sedikit kekesalan kerana aku tidak gagal beramah mesra dan bersuai kenal dengan saudara-saudara seIslamku ini kerana mereka tidak boleh berbahasa inggeris dan masih lemah dalam bahasa Arab.

الجمعة، رمضان ٠٦، ١٤٢٧

AL-FATIHAH BUAT AYAHANDA USTAZ ABDUL RAHMAN HUSIN


Innalillahi wainna ilaihi raajiuun.Dari Allah kita datang kepada Allah kita kembali.

kematian orang biasa, tiadalah dirasakan oleh kita semua..
tetapi yang meninggal itu seorang ulama, maka kita kehilangan sebutir bintang di langit zaman.
kami dikejutkan oleh berita kematian Ayahanda Ustaz Abdul Rahman Husin pada 3 Ramadhan 1427H jam 4.00 petang. Ketika itu ana sedang menduduki test 2 QH 3.
Ana mengetahui berita sedih kematian ini, setelah menerima SMS daripada Abang Shah.

Ayahanda Ustaz Abdul Rahman bukan sahaja menjadi kekaguman ana, tetapi merupakan orang yang dekat dengan ana kerana anaknya, Nasir Jamajuddin ialah sahabat baik merangkap naqib partner ana untuk usrah adik-adik first year. Takziah buat Nasir. Semoga Nasir tabah dengan dugaan ini. Ingatlah firman Allah. "Kullu nafsin dza-uqatul maut..."

Bersama-sama sahabat-sahabat yang lain kami merancang untuk ke Kelantan bagi melawat Nasir sekeluarga. Akhirnya kami nekad untuk ponteng kelas pada hari rabu 27/8/06 untuk naik ke Kelantan dan menghadiri upacara pengkebumian Arwah disamping menziarahi Nasir.

Ayahanda Ustaz Abdul Rahman Husin....

Beliau adalah Presiden Persatuan Falak Syarie Malaysia.
seorang ulama' dan alim dalam bidang astronomi .
jika kita lihat imsakiah Ramadhan dan jadual waktu solat biasanya ada tercatat nama beliau di bawah. Inilah jasa beliau kepada kita yang tidak kita sedar.

Allahyarham sukar dicari ganti, ibarat 100 ekor unta, nak cari seekor yang boleh muat barang (belakang yang agak baik) amat sukar sekali.

Semoga nasir akan terus bergiat aktif dalam harakah dan mewarisi perjuangan Islam yang dibawa oleh ayahandanya.

Semoga ruh Allahyarham di tempat sewajarnya bersama mursalin, anbia, syuhada, siddiqin dan solihin.

Al-Fatihah.. .

الاثنين، شعبان ١٨، ١٤٢٧

Melawat nenek


Kala mentari kian melabuhkan diri ke pengkalan malam, aku tiba di teratak kecil nenek. Selama 7 jam terpaksa bersejuk-sejukan menaiki bas express Darul Naim perjalanan kuala Lumpur - Kota Bharu. Tidak terungkap kerinduan kalbuku kepada nenek kerana telah hampir setahun tidak bersua muka. Dan....akhirnya rindu itu terubat jua.

الجمعة، شعبان ٠٨، ١٤٢٧

antara Anjing dan Awek


LEMBU: Hai anjing, apa habaq? Macam ada yang
tak kena saja?
ANJING. Aku tengah tension ini . mahu saja aku gigit
manusia tadi.

LEMBU : eh? Kenapa ?
ANJING. Aku lalu tepi dua orang manusia lelaki
dan perempuan yang sedang berkepit. tiba-tiba si lelaki
terperanjat dan terus melompat dan berkata "hoi
anjing , pergi jauh-jauh, najis!".

LEMBU: Ya, lah. anda kan haram. Najis tahap berat
bagi manusia. Biasalah tu .
ANJING: Kalau aku najis sekali pun, kalau dia
tersentuh aku, boleh disamak. Yang dia sentuh
dan raba-raba awek dia tu apa? Boleh ke nak
samak dosa?

LEMBU: Betul tu . Memegang wanita yang bukan
mahramnya tanpa ikatan yang sah, lebih dahsyat
kenajisannya daripada memegang anda anjing,
malah tak boleh suci sekalipun di samak.
ANJING: Wah .. ayat anda me man pergi power lah...
manusia kena ubah pepatah "Pandai macam
LEMBU"


Sedikit Penjelasan:
Daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada
ibnu majah menyatakan bahawa ?Bergomolan
dengan bab* (khinzir) itu adalah lebih baik
berbanding dengan bersentuhan (secara sengaja)
dengan wanita yang bukan mahram?.

Bersentuhan (dengan sengaja & apatah lagi
bertujuan syahwat) adalah berdosa dan wajib
bertaubat (bagi membersihkan dosa). Sedangkan
menyentuh anjing tidaklah berdosa dan hanya
perlu disuci (bukan bertaubat). Menyentuh anjing
bukanlah satu kesalahan (dosa) atau maksiat.
Tetapi, menyentuh wanita bukan mahram adalah
berdosa dan merupakan maksiat.

Di dalam satu riwayat hadis yang lain yang
maksudnya , ?Sesungguhnya kepala yang ditusuk
dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh
kaum yang bukan sejenis yang tidak halal
baginya . (Riwayat At Tabrani dan Baihaqi)

INSANITY


Bersarang banyak persoalan apabila topik unsoundness of mind/insanity dihikayatkan oleh dr. Bahar. Lembab sedikit otak untuk menghadam maklumat-maklumat dan gambaran yang diilustrasikan oleh beliau. Lalu kekusutan mula berpintal-pintal di kepala. Kusut sekali. Mungkin disebabkan suasana dewan kuliah yang tidak ubah seperti peti ais menyebab otak aku membeku, ataupun kerana aku tidak membuat pembacaan sebelum kuliah??

Section 84 Kanun kesiksaan (Penal Code) memberitahu bahawa undang-undang melindungi orang-orang yang tidak waras daripada disabit bersalah atas kesalahan yang dilakukan. Walaubagaimanpun, burden of prove to show that an accused is protected under tihs sec. lies on the defence counsel.

Persoalan yang perlu dijawab di dalam insanity ialah, adakah insanity yang dialami menjurus kepada perbuatan jenayah itu ataupun tidak?

Book List Semester 1 2006/2007

buku yang perlu/telah dikhatamkan pada semester ini

1) Rehlah Ilallah Meniti jalan Allah - Najib Khaelani - Khatam

2) Sirna sebutir bintang - Siti Hajar Mohd zaki - Khatam

3) Cempiang Jalan - Antologi cerpen hadiah utusan sastera 2001 - Khatam

4) Cari duit cara mudah sebagai penulis bebas - zamri mohd

5) kewajipan menguasai enam fiqh bagi pendakwah islam di alaf baru – Dr. Yusuf Qaradhawi

6) Pertelingkahan para sahabat nabi s.a.w antara ketulenan fakta dengan pembohongan sejarah – Asri Zainal Abidin

7) how to become a successful criminal lawyer – S.K Shanglo

8) criminal law in Malaysia and Singapore – Molly Cheang

9) Constitution of Malaysia ; text and commentaries – Prof. Aziz Bari, Dr. Farid Suffian

10) Administration of Islamic Law in Malaysia Dr. Farid suffian and the gang.